Sociale cohesie

Sociale cohesie is een begrip dat je bij meerdere vakken tegen kunt komen. Zo bespreken we het bij aardrijkskunde, maar ook bij maatschappijwetenschappen. De kans is groot dat je je afvraagt wat het precies betekent. Sociale cohesie gaat over de mate van samenhang en verbondenheid binnen een groep mensen.

Wat is sociale cohesie?

Zoals je net hebt gelezen, geven we met ‘sociale cohesie’ aan in welke mate mensen zich verbonden met elkaar voelen in een groep. Een groep kan de samenleving in een land zijn, maar ook een veel kleiner gezelschap, zoals een voetbalclub of school. Als er sprake is van een hoge mate van sociale cohesie, zijn individuen in een groep betrokken bij elkaar en hebben zij het gevoel dat zij écht onderdeel uitmaken van deze groep.

Hoge mate van sociale cohesie

Bij een hoge mate van sociale cohesie zijn mensen eerder geneigd om elkaar te helpen en voor elkaars belangen of welzijn op te komen. De sociale cohesie wordt beïnvloed door zaken als:

  • Wederzijdse afhankelijkheid
  • Eigenbelang
  • Macht en dwang
  • Gedeelde normen en waarden

Lage sociale cohesie

Het tegenovergestelde is dan natuurlijk een lage mate van sociale cohesie. Individuen voelen dan weinig tot geen verbondenheid met de rest van de groep. We zien dit bijvoorbeeld terug in de geschiedenis van Nederland. Tot de jaren 60 was de samenleving in Nederland erg verzuild: de samenleving was verdeeld in groepen (zuilen) op basis van geloof, politieke overtuigingen of levensbeschouwing. De tegenstellingen in de samenleving was erg groot en de sociale cohesie was dus laag, terwijl de mate van sociale cohesie binnen deze zuilen juist heel hoog was. Zo zie je dat sociale cohesie kan verschillen op microniveau en op macroniveau.

Individualisme

Als er sprake is van een lage mate van sociale cohesie, wil dat zeggen dat het individualisme groot is. Individualisering betekent dat mensen meer als individu dan als groepslid een rol in de samenleving gaan spelen of krijgen. Dit onderwerp bespreken we uitgebreid bij maatschappijwetenschappen.

Meer over sociale cohesie

Wil je nog meer leren over dit onderwerp? Vind je het fijner om te leren met video’s? Bekijk dan onze uitlegvideo’s voor aardrijkskunde en/of maatschappijwetenschappen. Als je voor maatschappijwetenschappen wil leren, kun je de volgende video’s over dit onderwerp bekijken: Verbinding leidt tot sociale cohesie (havo) of De V van verbinding (vwo). Voor aardrijkskunde bekijk je de video Wijk en buurt (havo en vwo). Veel succes met leren!