Engels

2. Signaalwoorden

Gegeven door:
Chantal Horselenberg
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze video gaan we het hebben over signaalwoorden tijdens het tekstverklaren. Signaalwoorden spelen een grote rol bij het tekstverklaren. Leer in dit filmpje waarom je ze moet kunnen herkennen en wat voor verbanden signaalwoorden kunnen aangeven.
According to

Volgens

Likewise

Evenals

Meanwhile

Terwijl

Moreover

Bovendien

Nevertheless

Toch/niettemin

Obviously

Blijkbaar

Provided that

Indien

Similarly

Evenzeer/vergelijkbaar

Since

Vanaf/sinds

So

Dus

Therefore

Daarom/dus

Though

Echter

To sum up

Samenvattend

Unless

Tenzij

When

Wanneer

Whereas

Waarbij

Just as

Evenals

Instead

In plaats van

In contrast

In tegenstelling tot

In addition

En daarbij

After all

Per slot van rekening

Although

Alhoewel/ondanks

And

En

As a result

Als gevolg daarvan/daardoor

At least

Tenminste

Because

Omdat

Before

Voordat

While

Terwijl

But

Maar

Even so

Toch/desondanks

Even though

Ook al/zelfs al

For

Want

For example

Bijvoorbeeld

For that reason

Om die reden

However

Echter

If

Als/indien

Consequently

Als gevolg daarvan

Without

Zonder

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1. Tekstverklaren