NASK 1

1. Stroomsterkte

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video voor NaSk vmbo gaan we het begrip stroomsterkte uitleggen, aan de hand van een elektrische schakeling. Ook leggen we uit hoe een ampèremeter werkt, hoe je deze moet aflezen en hoe je ermee moet rekenen.

Elektrische schakeling

Systeem van elektrische componenten waardoor een elektrische stroom kan gaan.

Schakeling

Een schakeling is schematische tekening van een stroomkring.

Stroomkring

Een stroomkring bestaat uit een aantal onderdelen die er samen voor zorgen dat de elektrische stroom kan rondstromen. Als de stroomkring ergens onderbroken is, kan de stroom niet rond. Een elektrisch apparaat kan alleen werken, als de stroomkring gesloten is.

Gesloten elektriciteitskring

Op het moment dat de stroomkring onafgebroken van plus naar min kan stromen werkt de stroomkring. Dit noemt men een gesloten stroomkring. In zo'n gesloten stroomkring bewegen de elektriciteitsdeeltjes zich continu. Dit is een beetje vergelijkbaar met een ronde knikkerbaan. Als de achterste knikker vooruit beweegt zullen ook de knikkers daarvoor vooruit geduwd worden.

Stroomsterkte

Zoals de naam al zegt, geeft deze aan hoe 'sterk' de stroom is, oftewel hoeveel lading (dus hoeveel elektronen) er eigenlijk elke seconde door een draad heen bewegen.

Ampèremeter

Een meetinstrument om de elektrische stroomsterkte te meten. Wordt ook stroommeter genoemd

Spanning

De spanning meet je met de volgende formule: U=E/Q

Voltmeter

Een voltmeter meet de spanning

Ampère

Ampère (symbool A) is de eenheid van elektrische stroomsterkte

Emily heeft een vaatwasser. De vaatwasser is aangesloten op een netspanning van 230 V. Het gemiddelde vermogen tijdens het eco-programma is 320 W (0,32 kW).


Bereken de gemiddelde stroomsterkte.

C.1 Stroomsterkte, spanning en schakelingen

C.2 Vermogen en weerstand

C.3 Samenvatting elektrische energie