Economie

4. Consumentengedrag 1

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video met uitleg voor economie! We gaan dit keer een begin maken aan de uitleg over consumentengedrag. Veel succes met leren!

Aanbod

Het totaalaanbod van producten en/of diensten dat binnen een bepaalde periode in een gebied wordt aangeboden

Consumentengedrag

Beschrijving van hoe mensen kopen, wat ze kopen, waar ze kopen, wanneer ze kopen en waarom ze kopen

Inflatie

De algemene prijsstijging van goederen en diensten

Inkomen

Alles wat iemand opbrengt van arbeid, onderneming of vermogen

Loon

Een financiële vergoeding voor geleverde arbeid

Vergrijzing

Vergrijzing is een term voor het steeds ouder worden van een bevolking. Het gaat om het aandeel ouderen in de bevolking dat stijgt, waardoor ook de gemiddelde leeftijd in dat land stijgt

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld