Economie

15. Lenen

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor economie gaan we het hebben over lenen. Veel succes met leren!

Consumptiegoed

Een consumptiegoed is elk tastbaar goed dat geproduceerd wordt om vervolgens door de consument geconsumeerd te worden

Huurkoop

Een afspraak waarin een kopen er verkoper afspreken dat de koper een goed op afbetaling koopt. Zodra de koper het hele bedrag heeft betaald, wordt hij eigenaar van het goed

Hypotheek

Een lening om een woning mee te kopen

Lenen

Een lening is een geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld