Economie

19. Productiekosten en prijzen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor het vak economie gaan we twee belangrijke factoren uitleggen en bespreken: productiekosten en prijzen. Er zijn enorm veel soorten kosten, zoals vaste kosten en variabele kosten. Echter: er zijn nog veel meer soorten kosten, waaronder afschrijvingskosten, personeelskosten, verkoopkosten en nog meer, die we allemaal uitgebreid uitleggen. Ook leggen wij het begrip prijzen en de soorten hiervan uit, door middel van een duidelijk voorbeeld. Begrippen als BTW, afzet en omzet komen ook hierin voor.

Vaste kosten

Dit zijn kosten die niet veranderen als er meer of minder wordt geproduceerd

Variabele kosten

Dit zijn kosten die variëren, oftewel veranderen, afhankelijk van hoeveel producten jij koopt

Inkoopkosten

Dit is het deel van de kosten die direct gaan naar de inkoop van het product dat geproduceerd wordt

Bedrijfskosten

Dit is het deel van de kosten die gaan naar de overige uitgaven die een bedrijf moet doen

Kostprijs

De inkoopkosten en de bedrijfskosten bij elkaar opgeteld

Huisvestingskosten

Dit zijn de kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting

Personeelskosten

Personeelskosten of 'loonkosten' zijn de kosten voor het betalen voor de arbeid van je personeel

Bezorgkosten

Dit zijn alle kosten die je maakt om je product in een winkel, of direct bij je klanten thuis te krijgen

Verzekeringskosten

Dit zijn de kosten die je hebt voor het verzekeren van jouw onderneming

Verkoopkosten

Onder verkoopkosten vallen alle kosten die je hebt bij het verkopen van jouw product of dienst

Break-even prijs

Dit is wanneer de opbrengsten van een bedrijf gelijk zijn aan de kosten, wordt er geen winst of verlies gemaakt

Brutowinstmarge

Het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs

B1. Productie

B2. Arbeid