Economie

28. Soorten werkloosheid

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor economie gaan we het hebben over verschillende soorten werkloosheid. Veel succes met leren!

Conjuncturele werkloosheid

De werkloosheid die komt door de schommelingen in de economische conjunctuur

Frictiewerkloosheid

Kortdurende werkloosheid die ontstaat bij het zoeken of het wisselen van een baan

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Werkloosheid

Werkloosheid is de staat waarin iemand verkeert die tot de beroepsbevolking behoort, beschikbaar is voor betaalde arbeid en daar ook naar op zoek is, maar geen werk heeft

B1. Productie

B2. Arbeid