Geschiedenis

27. De Eerste Wereldoorlog: Amerika

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video met uitleg voor geschiedenis. We gaan het dit keer hebben over hoe de Eerste Wereldoorlog verliep in Amerika. Veel succes met leren!

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog was een wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde

Geallieerden

Een groep landen die samen vocht tegen Duitsland, Italië en Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog

Totale Oorlog

De Eerste Wereldoorlog wordt ook wel een totale oorlog genoemd. Dit is een oorlog waarin niet uitsluitend de legers, maar de gehele maatschappij meevecht. Dit maakt ook burgerdoelwitten een legitiem doelwit

Wapenstilstand

Een wapenstilstand is een officieel tussen oorlogvoerende partijen afgesproken onderbreking van oorlogshandelingen

Onbeperkte duikbotenoorlog

Een benaming voor het Duitse gebruik van onderzeeërs tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hierbij brachten zij een groot aantal schepen tot zinken

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900