Geschiedenis

35. Tweede Wereldoorlog: oorzaken

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo, welkom bij deze video met uitleg voor geschiedenis! We bespreken dit keer verschillende oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. Veel succes met leren!

Beurskrach

De beurskrach van 1929 was de plotselinge ineenstorting van de aandelenkoersen op de beurs van Wall Street (New York). De beurskrach had wereldwijd catastrofale gevolgen en gold als directe oorzaak van de economische wereldcrisis van de jaren 30

Herstelbetalingen

Herstelbetalingen zijn betalingsverplichtingen die de aanvallende partij (in het geval van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog was dit Duitsland) van een oorlog kunnen worden opgelegd, ter vergoeding van de oorlogsschade die is veroorzaakt bij de aangevallen partij

Nationalisme

Een politieke ideologie waarbij de voorliefde voor het eigen land en het eigen volk centraal staat, net als het streven naar nationale zelfstandigheid

Nazi

Een nazi is een aanhanger van het nationaalsocialisme. Het nationaalsocialisme is de ideologie waarop, tussen 1933 en 1945, in Duitsland een totalitaire dictatuur was gebaseerd

NSDAP

De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) was de partij die op 24 februari 1920 ontstond uit de Duitse Arbeiderspartij (DAP, Deutsche Arbeiterpartei). Dit was de partij van Hitler. De NSDAP had als politieke ideologie het nationaalsocialisme, een mix van extreem nationalistische en extreem racistische denkbeelden

Vrede van Versailles

In 1918 werd de Eerste Wereldoorlog definitief beëindigd met het sluiten van het Verdrag van Versailles. Dit verdrag maakte duidelijk dat Duitsland als de enige schuldige van de oorlog werd aangewezen

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900