Geschiedenis

46. Koude Oorlog

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor geschiedenis gaan we de Koude Oorlog bespreken. Veel succes met leren!

Berlijnse muur

De zwaarbewaakte muur die van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidde

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Conferentie van Potsdam

De bijeenkomst van de leiders van de geallieerden (17 juli tot 2 augustus 1945). Hier werd overlegd over de consequenties voor Duitsland

DDR

Afkorting van de Deutsche Demokratische Republik. Dit was een benaming van Oost Duitsland (1949-1990)

Imperialisme

Het streven van een staat om macht te kunnen uitoefenen buiten de eigen grenzen door andere gebieden te veroveren

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

BRD

Afkorting van Bondsrepubliek Duitsland. Dit was een benaming voor het westelijke deel van Duitsland (1949-1990)

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900