Geschiedenis

51. Dekolonisatie

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor geschiedenis bespreken we dekolonisatie. Veel succes met leren!

Dekolonisatie

Het proces waarbij koloniën zelfstandig en onafhankelijk worden

Kapitalisme

Een economisch stelsel waarbij productiemiddelen eigendom zijn van particulieren. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke winst

Koloniën

Overzeese gebiedsdelen die onder Europees bestuur vielen/vallen. Het ontstaan van koloniën ging meestal met onderdrukking en geweld gepaard

Nationalisme

Een politieke ideologie waarbij de voorliefde voor het eigen land en het eigen volk centraal staat, net als het streven naar nationale zelfstandigheid

Verenigde Naties (VN)

Een in 1945 opgerichte internationale organisatie die als doel heeft om de internationale vrede en veiligheid te bevorderen

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900