Geschiedenis

58. Indonesië

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo, welkom bij deze uitlegvideo voor geschiedenis! We bespreken de gebeurtenissen in Indonesië na 1945. Veel succes met leren!

Guerrilla-oorlog

Een gewapend conflict vanuit een ongeregelde groep tegen een reguliere krijgsmacht

Koloniën

Overzeese gebiedsdelen die onder Europees bestuur vielen/vallen. Het ontstaan van koloniën ging meestal met onderdrukking en geweld gepaard

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Onafhankelijkheid

De vrijheid hebben om acties te ondernemen die gebaseerd zijn op eigen overtuigingen, zonder beïnvloed te zijn door anderen

Verenigde Naties (VN)

Een in 1945 opgerichte internationale organisatie die als doel heeft om de internationale vrede en veiligheid te bevorderen

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900