NASK 1

2. Spanning

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen

In deze NaSk video gaan we het begrip spanning uitleggen aan de hand van een voorbeeld met een batterij. Ook leggen we uit hoe je spanning kunt aflezen aan de voltmeter en geven we rekenvoorbeelden. Gebruik deze uitleg om je voor te bereiden op het examen of andere toetsen!

Spanningsbron

Apparaat dat tussen twee punten (= polen) een bepaalde spar zet. Een spanningsbron brengt elektronen in beweging (= elektriciteit) tussen de polen en geeft ze energie mee. Met welke kracht de elektronen in beweging worden gebracht, wordt spanning genoemd, uitgedrukt in Volt. Voorbeelden van spanningsbronnen: batterij, accu en stopcontact (230 Volt).

Stroomkring

Een stroomkring bestaat uit een aantal onderdelen die er samen voor zorgen dat de elektrische stroom kan rondstromen. Als de stroomkring ergens onderbroken is, kan de stroom niet rond. Een elektrisch apparaat kan alleen werken, als de stroomkring gesloten is.

Batterij

Een batterij is een element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit, die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.

Warmte

Is de hoeveelheid overgedragen energie van een voorwerp met hoge temperatuur naar een voorwerp met lage temperatuur.

Spanning

De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van de lamp heen).

Volt

Volt geeft de hoeveelheid spanning aan. Een batterij geeft bijvoorbeeld 1,5 Volt en uit het stopcontact komt 230 Volt in Nederland. Een enkele Volt is als een stroom van één Ampère één Watt aan energie in warmte omzet.

Spanningsmeter

Een voltmeter of spanningsmeter is een meetinstrument om elektrische spanning te meten. De waarde wordt aangegeven in volt.

Ampere

De ampère is de eenheid van stroom, net zoals de meter de eenheid van lengte is. De definitie van de ampère is gebaseerd op een bijzonder natuurkundig verschijnsel: rond een stroomdraad heerst een magneetveld. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magneetveld.

Voltmeter

Een voltmeter of spanningsmeter is een meetinstrument om elektrische spanning te meten. De waarde wordt aangegeven in volt.

Serieschakeling

Bij een serieschakeling zijn de lampen achter elkaar aangesloten zodat de stroom van de ene naar de andere wordt doorgegeven. Bij onderbreking van een van de componenten zal er dus helemaal geen stroom meer door alle componenten kunnen stromen.

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling zijn de lampen naast elkaar op dezelfde spanning aangesloten. Ze kunnen ieder afzonderlijk stroom trekken. Indien er een lamp defect is blijven de andere toch nog branden.

C.1 Stroomsterkte, spanning en schakelingen

C.2 Vermogen en weerstand

C.3 Samenvatting elektrische energie