Nederlands

3. Luister- en kijkstrategieën

Gegeven door:
Renske Feenstra
Beschrijving Begrippen

Hallo! Goed dat je naar deze uitlegvideo kijkt, want aan het einde weet je welke strategieën of manieren je kunt kiezen om naar een kijk- en luisterfragment te kijken. Veel succes met leren voor Nederlands!

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
B1. Luister- en kijkvaardigheid

Samenvatting voor Nederlands - Kijk- en luisterstrategieën


Video beschrijven

In de video hierboven bespreken we een fragment. Als je moet beschrijven waar dit filmpje over gaat, is het belangrijk dat je iets over alle stappen vertelt. Het is verder belangrijk dat je aangeeft dat het hier om een instructie gaat. Het doel van het filmpje is informeren en iets leren.


Wat is belangrijk?

Hoe bepaal je nu wat belangrijk is bij een fragment? Bijvoorbeeld:

- als je instructie krijgt van een docent; 

- als je kijkt naar een tv-programma; 

- als je wordt rondgeleid in een museum. 


Het hangt van je doel af, hoe je kijkt en luistert. Van een belangrijke instructie wil je niets missen. Je mag geen stap overslaan of de volgorde van de stappen door elkaar halen. Bij een grappig tv-programma mogen je gedachten best even afdwalen. 


Waar kun je vragen over verwachten?

Lees dus van tevoren de opdracht goed door. Kies dan de juiste strategie of manier: waar moet je op letten in het fragment? Je kunt de volgende vragen krijgen, over: 


  • Inhoud: Vertel kort waar het fragment over gaat (bijvoorbeeld bij het introductiefilmpje: in welke stappen moet je je tanden poetsen om te voorkomen dat je gaatjes krijgt?)
  • Doel: Wat is het doel van dit fragment? (informeren, overtuigen, iets leren, vermaken)
  • Betrouwbaarheid: Kijk naar de bron en geef aan of de gegeven informatie betrouwbaar is of niet – gaat het om feiten waarvoor bewijs is, worden er meerdere kanten van een zaak bekeken?
  • Essentie van het programma: De hoofdgedachte – in een zin of een paar woorden aangeven waar het hele fragment over gaat (in het voorbeeldfilmpje: tandenpoetsen)


Doelgericht kijken en luisteren

- Bedenk wat jouw doel is: hoe belangrijk is de informatie voor jou? 

- Concentreer je zo goed mogelijk, als je geen informatie wil missen. 

- Vraag je af wat de functie is van de beelden: geven ze onmisbare informatie of zijn het vooral leuke plaatjes? 


Nu weet je welke manieren je kunt gebruiken om een fragment te bekijken, zodat je de vragen goed kunt beantwoorden!