Nederlands

5. Zakelijke brief

Gegeven door:
Renske Feenstra
Beschrijving Begrippen

Hallo! Welkom bij deze video met uitleg over de zakelijke brief. We bespreken waar je op moet letten om een goede zakelijke brief te schrijven bij je Nederlands examen.

Afzender

Degene die de brief verstuurt

Formeel taalgebruik

Zakelijk taalgebruik, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in officiële brieven

Geadresseerde

Degene die de brief ontvangt

D1. Schrijfvaardigheid

Samenvatting voor Nederlands - Zakelijke brief

Als je zakelijk schrijft, zijn de feiten (wat er is gebeurd) het belangrijkst. Wat jouw gevoelens daarbij waren, laat je daarom niet merken. Als je een schadeformulier invult, gebruik je een zakelijke toon. 

Op het centraal examen krijg je één of twee schrijfopdrachten. Zo’n opdracht begint met een beschrijving: een verhaal over een situatie waarin jij de hoofdpersoon bent. Daarna komt de opdracht zelf: een artikel schrijven, een affiche maken, of een brief. Lees de opdracht altijd heel zorgvuldig door, de informatie en de opdracht vertellen je hoe je de brief moet gaan schrijven.Gegevens van een zakelijke brief

Het is belangrijk dat je bepaalde gegevens heel precies noteert. Zo bevat een zakelijke brief het adres van de geadresseerde en de afzender, de datum en eventuele bijlagen. Een zakelijke brief is veel formeler geschreven dan een persoonlijke brief aan een vriend of klasgenoot. Hij moet er aantrekkelijk uitzien en uiteraard is het heel belangrijk dat hij in goed Nederlands is geschreven, dus let goed op de spelling en leestekens. Een zakelijke brief heeft een vaste indeling. Deze indeling ziet er zo uit:

Afzender

Je vermeldt hier je eigen adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Geadresseerde

Nu volgt de naam van degene aan wie je schrijft en zijn of haar adres (of het adres van een bedrijf of instantie).

Datum

Hier schrijf je de plaats waar en de datum waarop je de brief hebt geschreven.

Betreft

Na het woordje ‘betreft’ plaats je een dubbele punt en daarachter vermeld je het onderwerp van je brief. Dit doe je in één zin.

Aanhef

Voor een zakelijke brief gebruik je een passende aanhef, zoals ‘Geachte heer/mevrouw’.

Eerste alinea 

Je begint de eerste alinea met een hoofdletter en je begint nooit met ‘ik’. In deze alinea geef je aan waarom je de brief schrijft.

Rest van de tekst

Hierna volgt de rest van je tekst. 

Afsluiting en ondertekening

Je sluit je brief op een gepaste manier af, bijvoorbeeld door de woorden ‘Met vriendelijke groet’ of ‘Hoogachtend’ gevolgd door een komma en je eigen naam (voor- en achternaam).

Bijlage(n)

Je vermeldt hier welke bijlage(n) je eventueel toe hebt gevoegd.Tips voor het schrijven van een zakelijke brief

  • Houd je brief beknopt en wijd niet teveel uit, gebruik niet teveel tekst.
  • Vermijd hevige emoties in je beschrijving (bijvoorbeeld in het geval van een klacht of motivatie).
  • Wees concreet en verwijs naar duidelijke gebeurtenissen waarbij je datum en plaats noemt.
  • Beschrijf helder wat je wilt en wat je van de geadresseerde verwacht.Sollicitatiebrief

Een ander voorbeeld van een zakelijke brief is de sollicitatiebrief. De regels voor een zakelijke brief gelden ook voor een sollicitatiebrief. Maar het doel van zo’n brief zorgt ervoor dat je extra goed moet letten op je toon: zakelijk én persoonlijk.

Je kunt op verschillende manieren solliciteren naar een baan, of een stage. Zo’n brief moet er goed uit zien. Anders word je niet uitgenodigd voor een gesprek en maak je geen kans op de baan of stageplek.

Bij de brief doe je een lijst met persoonlijke gegevens of cv. Daarin staat informatie over jezelf, je opleiding en je werkervaring: vakantiebaantjes, stages en/of vrijwilligerswerk. 

Tips voor een goede sollicitatiebrief:

  • Verdeel de brief in drie alinea’s. Gebruik het volgende schrijfplan:

Alinea 1: Naar welke baan solliciteer je? Hoe weet je dat die baan vrij is?

Alinea 2: Waarom wil je die baan hebben? Waarom ben jij er geschikt voor? 

Alinea 3: Wat wil je met je brief bereiken?

In een sollicitatiebrief wil je goed overkomen. Vertel dus wat jouw goede eigenschappen zijn. Wees niet te bescheiden, maar vertel ook geen dingen die niet kloppen. 

Zo kom je goed over:

- Geef duidelijke voorbeelden van wat je doet en wat je kunt.

- Schrijf op waarom andere mensen tevreden over je werk zijn. Schrijf bijvoorbeeld: De bedrijfsleider vindt dat ik snel kan werken. Brief controleren

  1. De vorm (de adressen, datum, betreft regel, aanhef, alinea’s, afsluiting en bijlagen)
  2. De inhoud (check of je alle informatie hebt gebruikt)
  3. De toon (zakelijk, formeel) en persoonlijk bij een sollicitatiebrief!
  4. De spelling en leestekens


Je weet nu genoeg om een goede zakelijke brief te schrijven bij je examen, volg de stappen en veel succes!