Nederlands

7. Artikel schrijven

Gegeven door:
Renske Feenstra
Beschrijving Begrippen

Hoi, goed dat je kijkt naar deze uitlegvideo over het schrijven van een artikel. Hier gaan we kijken naar de manier waarop je dit aanpakt, zodat je voorbereid bent op deze schrijfopdracht die mogelijk op je eindexamen Nederlands voorkomt!

Artikel

Een redactioneel stuk met een specifiek onderwerp

D1. Schrijfvaardigheid

Samenvatting voor Nederlands - Artikel

Op het centraal examen krijg je minstens één schrijfopdracht. Zo’n opdracht begint met een beschrijving: een verhaal over een situatie waarin jij de hoofdpersoon bent. Daarna komt de opdracht zelf: een e-mail schrijven of een reclametekst, of een artikel.Wat is een artikel?

Een artikel is een tekst voor een krant, een tijdschrift of een website. Het kan ook de vorm hebben van een blog of vlog. Een artikel heeft een paar vaste kenmerken: 


  • Boven een artikel zet je een titel (kop) en onder het artikel schrijf je je naam. 
  • De tekst heeft een vaste indeling: inleiding, kern, slot.
  • De tekst verdeel je in alinea’s.
  • Je kunt tussenkopjes gebruiken om het artikel overzichtelijk in te delen.

 

Een artikel is bedoeld voor een grote groep mensen die je zelf niet kent. Ze weten misschien niet hetzelfde als jij. Zorg er daarom voor dat je genoeg uitleg geeft. De W-vragen (wie, wat, waar, wanneer en waarom) kunnen je helpen om niets te vergeten. Hoe schrijf je een artikel

Begin met een schrijfplan. Bedenk wat je wilt vertellen en hoe de indeling van je artikel eruit ziet. Gebruik daarvoor de 5-stappenmethode.Gebruik de 5-stappenmethode (LAOSC):


Stap 1 Lezen: Lees de beschrijving en de opdracht nauwkeurig. Bedenk: - Wat voor soort tekst moet ik schrijven. - Wat is het doel? - Wat is het publiek?


Stap 2 Aanstrepen: Kijk goed: wat moet je allemaal in de tekst zetten? Streep deze informatie aan in je examenboekje.


Stap 3 Ordenen: Zet de gegevens die je moet gebruiken in een logische volgorde. Maak zo een schrijfplan. In je schrijfplan schrijf je de vorm van je tekst per onderdeel kort onder elkaar. Kijk maar in het voorbeeld.


- Verdeel je artikel in een inleiding, een kern en een slot. 

- Vertel in de inleiding waarover je het gaat hebben.

- Zorg ervoor dat je inleiding leuk is om te lezen.

- Zet alle informatie of al je argumenten in de kern. 

- Vat in het slot je boodschap kort en krachtig samen. De juiste toon is daarbij belangrijk!

Je schrijft een artikel met een bepaald doel: om je lezers te informeren, te overtuigen of ergens toe over te halen. Je toon (de manier waarop je schrijft) moet bij dat doel passen. 


Zo kies je de juiste toon:


- Wil je mensen alleen maar informatie geven en verder niets, schrijf dan zakelijk. - Wil je mensen ervan overtuigen dat iets niet eerlijk is, schrijf dan verontwaardigd. - Wil je mensen overhalen om ergens aan mee te doen, schrijf dan enthousiast. In deze tekst wil je mensen overhalen om meer milieubewust om te gaan met kleding kopen. Je toon is dus enthousiast!


Stap 4 Schrijven: Werk je tekst uit op het werkblad.


Stap 5 Controleren: Controleer of alle informatie goed in de tekst hebt gezet. Spoor taal- en spelfouten op en verbeter ze.


Je weet nu waar je op let als je een artikel schrijft bij je examen. Als je de opdracht grondig leest, alle stappen toepast en nog eens goed controleert, schrijf jij een prima artikel op je examen. Veel succes!