Wiskunde

7. Stijgen, dalen, minimum en maximum

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video bespreken we binnen een verband of deze stijgen of dalend is. Daarnaast bespreken we ook het minimum en maximum van een verband. Succes met leren!

Constante grafiek

Een grafiek die gelijk blijft in waarde

Dalende grafiek

Een grafiek die naar beneden gaat

Maximum

Het hoogste punt van de grafiek

Minimum

Het laagste punt van de grafiek

Stijgende grafiek

Een grafiek die omhoog gaat

A1. Verbanden

A2. Tabellen

A3. Grafieken

A4. Woordformules

Samenvatting voor wiskunde - Stijgen, dalen, minimum en maximum


Stijgende en dalende grafiek

Ten eerste hebben we een stijgende grafiek. Dit houdt in dat de grafiek letterlijk omhoog gaat, dus, wanneer we een stapje naar rechts gaan, dat de grafiek omhoog gaat. Een dalende grafiek is het omgekeerde hiervan. Bij elke stap op de x-as naar rechts gaat de grafiek omlaag. Een constante grafiek is dan weer een grafiek waarbij de waarde constant blijft. Bij elke stap naar rechts, blijft het getal op de y-as hetzelfde. 


Minimum en maximum

Tenslotte hebben we dan nog het minimum en het maximum. Het minimum van een grafiek is het laagste punt van de grafiek. Dit is dus de plek waar de grafiek de laagste waarde heeft. Het maximum van de grafiek is dan weer het hoogste punt van de grafiek. 


Voorbeeld

Laten we dit allemaal bekijken aan de hand van een voorbeeld. Neem bijvoorbeeld deze grafiek (zie video hierboven). Deze grafiek begint stijgend. We zien dat die eerst omhoog gaat. Vanaf het coördinaat x=2, zien we dat het een constante lijn wordt. Hier gaat de lijn niet omhoog en ook niet omlaag. Vervolgens zien we dat de grafiek wel weer omlaag gaat vanaf x is 4. Dan wordt de grafiek dus weer dalend. 


Ook zien we dat het punt waar de grafiek constant is, gelijk het hoogste punt van de grafiek is. Oftewel, 4 is het maximum van deze grafiek. We zien ook dat het niet lager wordt dan 0, dus 0 is het minimum van deze grafiek. 


Soms kan het ook zijn dat een stijgende grafiek alles is wat we hebben. Bijvoorbeeld bij deze lijn (zie video). In dit geval is het hoogste punt van de grafiek dat we kunnen zien: y=6. We zeggen dan dat het maximum 6 is. We zien ook dat het laagste punt 2 is. We zeggen dan dat het minimum 2 is. 


Als het goed is kan je nu alle eigenschappen van een grafiek herkennen. Succes met oefenen en tot de volgende video!