Wiskunde

6. Negatieve getallen

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor wiskunde bespreken we negatieve getallen. Succes met leren!

Negatieve getallen

Getallen kleiner dan nul

++

+

+-

-

-+

-

- -

+

B. Rekenen, meten en schatten

Samenvatting voor wiskunde - Negatieve getallen


Wat zijn negatieve getallen?

Negatieve getallen zijn getallen die kleiner zijn dan nul. Ze worden aangeduid met een minteken (-) voor het getal, zoals -1, -2, -3, enzovoort. De handigste manier om over negatieve getallen na te denken is met behulp van de getallenlijn. De getallenlijn werkt als volgt. In het midden hebben we nul, dan hebben we rechts van nul alle positieve getallen zoals 1,2,3, enzovoort. En links van de nul hebben we alle negatieve getallen zoals -1 -2 -3 enzovoort. 


Rekenen met negatieve getallen

Dan gaan we nu rekenen met negatieve getallen. Voor het rekenen met negatieve getallen bestaan een paar regels. Dat zijn de volgende regels.


1. + + → +. Dus als we twee keer een plus achter elkaar zien staan is dat hetzelfde als plus. Een voorbeeld hiervan is 5 + +3, dat is dus hetzelfde als 5 + 3, oftewel 8.


2. + -  → -. Als we een plus en een minteken achter elkaar zien staan, wordt dat een minteken. Bijvoorbeeld 6 + -2, dat is dus hetzelfde als 6 -2 en dat is natuurlijk gelijk aan 4.


3. - + → - . Dus als we een minteken zien met daarachter een plusteken, dan wordt dat ook een minteken. Bijvoorbeeld 3 - + 2, is dus hetzelfde als 3 - 2, oftewel gewoon 1.


4. - - → +. Als we twee mintekens achter elkaar zien staan, dan is dat hetzelfde als plus. Een voorbeeld hiervan is 7 - -2. Dat is dan dus hetzelfde als 7 + 2 en dat is natuurlijk gewoon 9.


Laten we nu een paar sommen bespreken. Probeer de vraag altijd eerst zelf te maken, en kijk pas daarna naar de uitleg.


Voorbeeldsom: twee mintekens

5 - - 4. Oké, we zien hier twee keer het minteken achter elkaar staan. Dan weten we volgens regel 4 dat dit een plusteken wordt. Dus 5 – -4 is hetzelfde als 5 + 4. Dan gaan we 5 + 4 berekenen met behulp van de getallenlijn. We beginnen bij 5, en we tellen er 4 bij op. Dat zijn dus vier stapjes naar rechts, 1, 2, 3 en 4. Dan zien we dat we zijn aangekomen bij 9. Dus 5 - -4 is hetzelfde als 5 + 4: 9. 


Voorbeeldsom: plus en minteken

7 + - 4. Hier zien we het plusteken en dan het minteken. Dan weten we volgens regel twee dat dit het minteken wordt. Dus 7 + - 4 is hetzelfde als 7 - 4. En  7 - 4 gaan we berekenen met behulp van de getallenlijn. We beginnen bij 7, en doen dan - 4. Dus dat zijn 4 stapjes naar links. 1 , 2 ,3 en 4. En dan komen we uit bij 3. Dus 7 + - 4 is hetzelfde als 7 - 4 en dat is gelijk aan 3.


Dit was de samenvatting over negatieve getallen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!