Aardrijkskunde

11. Irrigatie en drainage

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video voor aardrijkskunde gaan we het hebben over irrigatie en drainage

Irrigatie

Kunstmatige bevloeiing van een te droge grond door water dat ergens wordt aangevoerd of wordt opgepompt

Drainage

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem, met als doel het verlagen van het grondwaterpeil

A1. Weer en Klimaten

A2. Weer en Klimaat in Europa

A3. Weer en Klimaat in de VS