Aardrijkskunde

4. Weerelement 3 - Luchtdruk

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video voor aardrijkskunde bespreken we het derde weerselement, namelijk de luchtdruk.

Atmosferische circulatie

De verplaatsing van lucht in de atmosfeer via de grote circulatiecellen en windsystemen

Hogeluchtdrukgebied

Gebied met hoge luchtdruk waar sprake is van een dalende luchtbeweging en uitstromen van lucht naar alle richtingen (divergentie)

Lagedrukgebied

Gebied met lage luchtdruk waar sprake is van een opstijgende luchtbeweging en toestromen van lucht uit alle richtingen (convergentie)

Luchtcirculatie

De kringloop van het windsysteem in het onderste deel van de atmosfeer. Op de aarde zijn er op ieder halfrond drie grote circulatiecellen

Luchtdruk

Luchtdruk is de druk die de atmosfeer (de dampkring) op een bepaalde plek uitoefent op het aardoppervlak

A1. Weer en Klimaten

A2. Weer en Klimaat in Europa

A3. Weer en Klimaat in de VS