Aardrijkskunde

16. Waterbeheer in Nederland

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video voor aardrijkskunde bespreken we het waterbeheer in Nederland. Succes met leren!

Delta

Rivierafzetting in zee met vaak een driehoekige vorm. Ontstaat door daling van de stroomsnelheid bij uitstroming in zee. Opgebouwd uit toplagen, front lagen en bodemlagen

Kanalisatie

Het verbeteren van de waterafvoer en de bevaarbaarheid van rivieren en beken. Bijvoorbeeld door de bochten af te snijden

Krib

Afkorting van Nieuw Amsterdams Peil. Geeft de ligging ten opzichte van het zeeniveau aan

Rivierbedverruiming

Maatregelen om de rivierbedding meer ruimte te geven en ook de rivierbedding zelf gladder te maken

Stuw

Een waterbouwkundig werk dat water in een rivier of kanaal kan opstuwen. Met een stuw kan het waterpeil geregeld worden

Uiterwaarden

Een strook land langs een rivier tussen de bedding en de rivierdijk. Loopt bij hoge waterstand onder

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivier en waterbeheer Midden Oosten