Aardrijkskunde

29. Sociale bevolkingsgroei

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video gaan we de sociale bevolkingsgroei bespreken. Succes met leren!

Bevolkingsdichtheid

Het gemiddelde aantal mensen dat in een gebied of land per vierkante kilometer woont. Het totaal aantal mensen delen door de oppervlakte

Migranten

Bewoners die verhuizen naar een ander land of ander gebied (bijvoorbeeld van platteland naar de stad) met als doel hun leefsituatie te verbeteren

Bevolkingsgroei

De toename van de bevolking in een bepaald gebied gedurende een bepaalde tijd

C1. Bevolkingsgroei en ruimtegebrek

C2. Bevolkingsgroei en ruimtegebrek in China