Biologie

9. Ecosystemen 1 - Wat is een ecosysteem?

Gegeven door:
Quirine Hakkaart
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video bespreken we wat een ecosysteem is. Succes met leren!

Ecosysteem

Een begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen

A1. Cellen staan aan de basis

A2. Planten en dieren en hun samenhang