Economie

6. Geld 1: Functie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor economie. We gaan beginnen met het bespreken van de functie van geld.

Directe ruil

Dit is het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder gebruik van geld

Indirecte ruil

Iets krijgen en er iets anders voor teruggeven

Beroepsspecialisatie

Mensen kunnen zich focussen op het maken van veel specifiekere producten

Rekenmiddel

Geld kan je gebruiken als rekenmiddel. Het rekenmiddel wordt hierbij gebruikt om de waarde van iets aan te geven

Spaarmiddel

Geld kan je gebruiken als spaarmiddel. Spaarmiddel wordt hierbij gebruikt om geld te bewaren voor later

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld