Economie

18. Arbeidsverdeling 2: voor- en nadelen

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor economie gaan we het opnieuw hebben over de arbeidsverdeling. Dit keer focussen we op de voor- en nadelen.

Arbeidsproductiviteit

Wat een werknemer kan produceren over een bepaalde tijd

Arbeidsverdeling

Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen

Specialisatie

Het zich richten op een onderdeel van een groter vak- of werkgebied

Vervreemding

Het wordt onduidelijk door wie of waar het product precies in elkaar gezet is

B1. Productie

B2. Arbeid