Economie

24. Maatregelen tegen werkloosheid 2

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor economie gaan we het nogmaals hebben over maatregelen die de overheid kan nemen om werkloosheid tegen te gaan. Veel succes met leren!

Arbeidstijd

Arbeidstijd is de tijd die men besteed aan het werken om de kost te verdienen

Bedrijfstijd

De tijd dat een bedrijf productief is

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon

Subsidie

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt

Werkloosheid

Werkloosheid is de staat waarin iemand verkeert die tot de beroepsbevolking behoort, beschikbaar is voor betaalde arbeid en daar ook naar op zoek is, maar geen werk heeft

B1. Productie

B2. Arbeid