Economie

35. Kenmerken van ontwikkelingslanden

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video met uitleg voor economie gaan we verschillende kenmerken van ontwikkelingslanden bespreken. Succes met leren!

Analfabetisme

Dit is wanneer er veel mensen niet kunnen lezen en/of schrijven door gebrek aan scholing

Ondervoeding

Er is gebrek aan voeding in een land, wat lijdt tot ondervoeding van de bevolking, waardoor er veel ziekte is en ook veel sterfte

Structurele werkloosheid

Structurele werkloosheid is werkloosheid die geen verband houdt met schommelingen in de economische conjunctuur

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden