Economie

37. Maatstaf voor welvaart

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor economie gaan we de maatstaf voor het meten van welvaart bespreken. Veel succes met leren!

Analfabetisme

Dit is wanneer er veel mensen niet kunnen lezen en/of schrijven door gebrek aan scholing

Nationaal inkomen

Het nationaal inkomen is het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar. Onder het nationaal inkomen valt loon, interest, huur, pacht en winst

Prijspeil

Het prijspeil is de prijs van een hypothetische eenheid van het nationaal product, de totale productie van een economie in een gegeven periode

Welvaart

Welvaart is een term die aangeeft dat het goed gaat met de maatschappij, hoe hoger de welvaart in een land is, hoe beter de inwoners het hebben. Onder invloed van bepaalde omstandigheden in de economische toestand, kan de welvaart stijgen of dalen

Zelfvoorziening

Zelfvoorziening is economische onafhankelijkheid. Er is een gesloten economie zonder intense handel

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden