A1. Van monarchie tot democratie

Thumbnail
1. Staatsinrichting, grondwet en monarchie
Thumbnail
2. Machtsverlies van de Oranjes
Thumbnail
3. Parlementaire democratie
Thumbnail
4. Koningen en koninginnen sinds 1914
Thumbnail
5. Wie had er kiesrecht?
Thumbnail
7. Soorten verkiezingen
Thumbnail
8. Hoe wordt de Eerste Kamer gekozen?
Thumbnail
9. Taken van de Eerste- en Tweede Kamer
Thumbnail
10. Referendum
Thumbnail
11. Scheiding van de drie machten
Thumbnail
12. Grondrechten
A2. Nieuwe politieke beweging

Thumbnail
13. Nieuwe politieke partijen
Thumbnail
14. Liberalisme
Thumbnail
15. Socialisme
Thumbnail
16. Confessionalisme
Thumbnail
17. Vrouwenemancipatie
Thumbnail
18. Schoolstrijd
Thumbnail
19. Verzuiling
Thumbnail
20. Industrialisatie: deel 1
Thumbnail
21. Industrialisatie: deel 2
Thumbnail
22. Industrialisatie: deel 3