Geschiedenis

24. De Eerste Wereldoorlog: directe oorzaken

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo, welkom bij deze video met uitleg voor geschiedenis. We gaan het dit keer hebben over de directe oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Succes met leren!

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog was een wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde

Koloniën

Overzeese gebiedsdelen die onder Europees bestuur vielen/vallen. Het ontstaan van koloniën ging meestal met onderdrukking en geweld gepaard

Koning Wilhelm 2

Wilhelm 2 werd koning van Pruisen in 1861 en was Duitse keizer vanaf 1871 tot aan zijn dood

Imperialisme

Het streven van een staat om macht te kunnen uitoefenen buiten de eigen grenzen door andere gebieden te veroveren

Modern imperialisme

Op zoek naar nieuwe grondstoffen en afzetmarkten, werden vele landen in Azië en Afrika gekoloniseerd door Europese landen in de 19e eeuw

Otto von Bismarck

De Duitse staatsman Otto von Bismarck vervulde een centrale rol bij de totstandkoming van het Duitse Keizerrijk in 1871. Daarna voer Duitsland een imperialistische koers, die bekend is komen te staan als Weltpolitiek

Verdrag van Versailles

Een verdrag tussen Duitsland en de Geallieerden, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd. Het verdrag werd op 28 juni 1919 getekend in het kasteel van Versailles

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900