Geschiedenis

34. Interbellum 7: Hitler's doorbraak

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! Dit is de laatste uitlegvideo waarin we het interbellum bespreken. We focussen deze keer op de doorbraak van Hitler. Veel succes met het leren voor geschiedenis!

Anschluss

De officiële term voor het annexeren van Oostenrijk door Duitsland in op 13 maart 1938

Appeasementpolitiek

Een diplomatiek beleid dat gericht is op het vermijden van oorlog door concessies te doen aan een andere macht

Conferentie van München

Op de Conferentie van München werd het Verdrag van München gesloten. Dit was een verdrag tussen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, wat ging over de toekomst van Tsjecho-Slowakije. Een deel van Tsjecho-Slowakije werd aan Duitsland toegedeeld, met als voorwaarde dat dit de laatste Duitse gebiedsuitbreiding zou zijn

Genocide

Het stelselmatig en opzettelijk uitroeien van een etnische groep. Een ander woord voor genocide is volkenmoord

Nazi

Een nazi is een aanhanger van het nationaalsocialisme. Het nationaalsocialisme is de ideologie waarop, tussen 1933 en 1945, in Duitsland een totalitaire dictatuur was gebaseerd

Propaganda

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij door de belanghebbende partij wordt getracht aanhangers voor haar gedachtegoed te winnen door het bespelen van de publieke opinie

Rassenwetten van Neurenberg

Rassenwetten die op 15 september 1935 in Duitsland werden ingevoerd. Deze 3 wetten kwamen voort uit de nazi-ideologie en regelden onder andere het burgerschap, de bescherming van Duits bloed en de Duitse eer en de bescherming van genetische gezondheid

Reichtagbrand

Een brand in het Duitse Rijksdaggebouw op 27 februari 1933. Marinus van der Lubbe, een Nederlandse communist, werd als dader opgepakt en vervolgens geëxecuteerd

Rijkskanselier

De titel van het hoofd van de Duitse regering, in de periode van 1871 tot 1946

Totalitaire staat

Een regeringsvorm waarbij de maatschappij ondergeschikt gemaakt wordt aan het staatsbelang

Weimarrepubliek

De politieke benaming voor Duitsland tussen 1918 en 1933. Het land was toen voor het eerst een democratie

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900