Geschiedenis

53. Korea oorlog

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze uitlegvideo voor geschiedenis bespreken we de Korea oorlog. Veel succes met leren!

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Dominotheorie

De theorie van Eisenhower, die inhield dat een communistische overwinning in een bepaald gebied ervoor zou zorgen dat ook andere gebieden in die regio in communistische handen zou vallen

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Verenigde Naties (VN)

Een in 1945 opgerichte internationale organisatie die als doel heeft om de internationale vrede en veiligheid te bevorderen

Wapenwedloop

Een wedstrijd tussen twee of meerdere landen om elkaar te overtreffen op het gebied van het aantal wapens en wapentechnologie

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900