Geschiedenis

55. De Cubacrisis

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! Welkom bij deze uitlegvideo voor geschiedenis. Dit keer gaan we het hebben over de Cubacrisis in 1961. Veel succes met leren!

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Cubacrisis

De crisis die in de herfst van 1962 ontstond nadat de Verenigde Staten ontdekten dat de Sovjet-Unie kernwapens op Cuba geplaatst hadden. Hierdoor dreigde een atoomoorlog

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Sovjet-Unie (SU)

De Sovjet-Unie of kortweg SU was een marxist-leninistische staat in Eurazië. Het was een eenpartijstaat die vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991 werd geregeerd door de Communistische Partij

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900