Geschiedenis

59. Verzorgingsstaat, individualisering en Amerikanisering

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor geschiedenis bespreken we de verzorgingsstaat, individualisering en Amerikanisering. Veel succes met leren!

Amerikanisering

De verspreiding van de Amerikaanse (westerse) cultuur over niet-westerse gebieden

Individualisering

Individualisering is het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan

Ontkerkelijking / secularisatie

De afname van de invloed van religie op de maatschappij

Ontzuiling

Het afnemen of wegvallen van naast elkaar bestaande groeperingen die getekend zijn door verschillende levensbeschouwingen binnen één samenleving

Verzorgingsstaat

Een samenleving waarin de overheid zorgt voor het sociaal-economisch welzijn van de burgers

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900