NASK 1

6. Energieverbruik

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video voor NASK1 behandelen we energieverbruik. We bespreken wat het is, hoe we het kunnen berekenen. Daarnaast is het energieverbruik van apparaten heel belangrijk, als je een keuze wilt maken over welk apparaat je moet kopen, moet je altijd het energieverbruik daarin meenemen. De factoren die dit bepalen worden ook besproken in de video.

Capaciteit

De mate waarin een elektrisch apparaat elektriciteit kan leveren

Levensduur

De tijdsduur voordat een apparaat niet meer te gebruiken is

Rendement

De verhouding tussen de energie die het elektrische apparaat ingaat en de energie die nuttig wordt gebruikt

C.1 Stroomsterkte, spanning en schakelingen