Nederlands

1. Leesvaardigheid: tekstsoorten

Gegeven door:
Renske Feenstra
Beschrijving Begrippen

Hallo, welkom bij dit filmpje over het leesvaardigheidsonderdeel tekstsoorten! We gaan zien welke verschillende soorten teksten er zijn en wat hun kenmerken zijn, zodat je ze kunt herkennen op je Nederlands examen.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Leesvaardigheid

Samenvatting voor Nederlands - Tekstsoorten

Voor het examen kunnen zowel zakelijke teksten als fictieteksten worden gebruikt. Bijvoorbeeld: korte instructie- en studieteksten, reclameteksten, artikelen uit kranten en tijdschriften, schema's, notities, blogs, korte verhalen, strips etc. Nieuwsbericht

In een nieuwsbericht staat een verhaal dat gebaseerd is op feiten. Er wordt iets beschreven wat pas is gebeurd, of wat nu belangrijk is. Als lezer krijg je informatie over een gebeurtenis. Je herkent een nieuwsbericht aan:

  • de kop (de titel)
  • een inleiding (maar niet altijd)
  • een tekst in alinea’s
  • een bron die aangeeft uit welke krant/tijdschrift/website de tekst afkomstig isHandleiding/instructie

In een handleiding of instructie wordt uitgelegd hoe je iets moet doen: meestal in stappen en in een bepaalde volgorde. Er wordt informatie gegeven. Vaak staan er illustraties (plaatjes) bij als verduidelijking.Studieboek

In een studieboek worden onderwerpen uitgelegd: informatie gegeven. Er staan ook illustraties of schema’s om te verduidelijken en meestal vind je er taken en opdrachten bij.Advertentie/folder

In een advertentie of folder lees je tekst die ervoor zorgt dat jij iets gaat doen of kopen. De tekst ziet er aantrekkelijk uit doordat er leuke en aantrekkelijke plaatjes worden gebruikt die de groep lezers voor wie de tekst bedoeld is, leuk vindt.