Nederlands

6. E-mail

Gegeven door:
Renske Feenstra
Beschrijving Begrippen

Hallo, welkom bij deze uitlegvideo voor Nederlands, over het schrijven van een e-mail. Op je examen kun je een opdracht krijgen om een e-mail te schrijven. We gaan kijken naar de belangrijkste onderdelen: de inhoud en de vorm van een e-mail.

Formeel taalgebruik

Zakelijk taalgebruik, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in officiële brieven

Geadresseerde

Degene die de e-mail ontvangt

Informeel taalgebruik

Persoonlijk taalgebruik, bijvoorbeeld hoe je praat op WhatsApp

D1. Schrijfvaardigheid