Wiskunde

5. Grafieken 1

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor wiskunde bespreken we hoe we grafieken kunnen tekenen en lezen. Succes met leren!

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Coördinaten

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Grafiek

Een visuele weergave van één of meerdere verbanden tussen grootheden. Er zijn verschillende soorten grafieken

Tabellen

Een georganiseerde weergave van een aantal gegevens. Het bestaat o.a. uit rijen, kolommen en cellen (één vak uit de tabel)

Woordformule

Een formule waarmee je via woorden en getallen uitlegt hoe je iets uitrekent

A1. Verbanden

A2. Tabellen

A3. Grafieken

A4. Woordformules