Wiskunde

3. Omtrek en oppervlakte (berekenen)

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor wiskunde bespreken we de omtrek en oppervlakte van enkele figuren. Succes met leren!

Cirkel

Alle punten op de cirkel hebben dezelfde afstand tot het middelpunt.

Diameter

De lengte van het ene uiterste punt tot het andere uiterste punt van een cirkel, met andere woorden: de breedte van de gehele cirkel. De diameter is 2x de straal.

Formule oppervlakte driehoek

0,5 x zijde x hoogte

Formule parallellogram

Zijde x hoogte

Omtrek

De omtrek van een vlak (2d) figuur is de totale lengte van de buitenzijde.

Oppervlakte

Een maat om de grootte van een tweedimensionaal object aan te geven. De standaardmaat is vierkante meter (m2)

Parallellogram

Een vierhoek die bestaat uit twee paren van evenwijdige zijden.

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel: een punt aan de buitenrand en het middelpunt

C. Meetkunde