Aardrijkskunde

15. Rivieren

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor aardrijkskunde bespreken we alles wat te maken heeft met rivieren. Veel succes met leren!

Delta

Rivierafzetting in zee met vaak een driehoekige vorm. Ontstaat door daling van de stroomsnelheid bij uitstroming in zee. Opgebouwd uit toplagen, front lagen en bodemlagen

Gemengde rivier

Ontstaat door het smelt- en regenwater

Gletsjerrivier

Ontstaat door smeltwater uit de bergen, hierdoor staat de rivier hoger dan normaal

Sediment

Verzamelnaam voor al het losse materiaal (zand, klei, grind, organisch afval van planten en dieren) dat door wind, water en ijs op het land of in zee wordt afgezet

Sedimentatie

Afzetting door water, wind of door ijs meegenomen materiaal

Stroomgebied

Het gebied dat afwatert door de rivier

Stroomstelsel

Het stelsel van de hoofdrivier en zijn zijrivieren in een stroomgebied

Wadi

Een rivierbedding die een groot deel van het jaar droog staat

Waterscheiding

De grens tussen twee stroomgebieden

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivieren en Waterbeheer Midden-Oosten en China