Aardrijkskunde

25. Water om te consumeren

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor aardrijkskunde bespreken we de verschillende soorten water. Succes met leren!

Duinwater

Duinwater is drinkwater dat wordt opgepompt vanuit de duinen. Vanouds verzamelde zich in de duinen het regenwater door infiltratie in de zandige bodem. Dit zoete water dreef als het ware op het zoute water en vormde aldus een barrière tegen de verzilting, de zogeheten zoetwaterzak

Grondwater

Het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op de oppervlakte is beland infiltreert het direct of indirect

Leidingwater

Leidingwater is water dat via buisleidingen wordt getransporteerd. De watertoevoer wordt gereguleerd met kranen, vandaar dat leidingwater ook wel kraanwater wordt genoemd

Oppervlaktewater

Al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivieren en Waterbeheer Midden-Oosten en China