Aardrijkskunde

28. Waterwingebieden

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor aardrijkskunde gaan we het hebben over waterwingebieden. Succes met leren!

Duinwater

Duinwater is drinkwater dat wordt opgepompt vanuit de duinen. Vanouds verzamelde zich in de duinen het regenwater door infiltratie in de zandige bodem. Dit zoete water dreef als het ware op het zoute water en vormde aldus een barrière tegen de verzilting, de zogeheten zoetwaterzak

Kwel

Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied

Oppervlaktewater

Al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt

Verzilting

Toename van de concentratie aan zouten in en op de bodem

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivieren en Waterbeheer Midden-Oosten en China