Alles wat je moet weten over het centraal examen - 2022

Door Frida
2021-09-27 in Examens

Moet jij dit jaar eindexamen doen? Dan is het handig om dit artikel even te lezen. We hebben namelijk alle belangrijke informatie voor je op een rijtje gezet. Er komt tenslotte veel bij kijken en het is logisch als je niet alles onthouden hebt.

Examens 2022

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat je minder les hebt gehad. Daarom zijn er dit jaar weer wat dingen anders dan normaal:

  • Het tweede tijdvak duurt nu 10 dagen (in plaats van 4 dagen)
  • Je krijgt een extra herkansing (dus in totaal twee)
  • Je mag één vak kiezen dat niet meetelt voor het bepalen van de einduitslag. Dit mag helaas alleen geen Nederlands, Engels of wiskunde zijn.
  • Je mag één of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak
  • Als je ziek bent of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak, mag je het hele eindexamen in het tweede tijdvak maken.

Wanneer zijn de examens?

Dit jaar beginnen de eindexamens op 12 mei en eindigen ze op 30 mei. Dat is het eerste tijdvak. Wanneer je precies begint verschilt: het ligt eraan welke vakken je volgt en welk niveau je doet. Je kunt in het examenrooster zien wanneer welk examen is.

Examenrooster

Ook is er een tweede tijdvak, wat normaal gesproken voor herkansingen is. Je kunt echter ook gebruik maken van het tweede tijdvak wanneer je ziek bent in het eerste tijdvak, of wanneer je om andere redenen niet in staat bent op de examens tijdens het eerste tijdvak te maken. Het tweede tijdvak is dit jaar, vanwege de coronacrisis, uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Dit jaar is het tweede tijdvak van 13 juni t/m 24 juni. Tot slot kan het ook nog zo zijn dat je een herkansing in het derde tijdvak hebt. Deze periode is van 5 t/m 8 juli.

Hoeveel tellen de schoolexamens mee?

In de bovenbouw heb je schoolexamens – SE’s - moeten maken voor verschillende vakken. Deze tellen voor 50% mee voor het eindcijfer. Er zijn ook vakken waar je geen centraal examen voor kunt doen. Daarvoor geldt dat de schoolexamens 100% je eindcijfer bepalen.

Hoeveel onvoldoendes mag je hebben op je examen?

Gelukkig hoef je niet alle vakken met een voldoende af te sluiten. Hoeveel onvoldoendes je mag halen verschilt per niveau:

VMBO-T

Op het vmbo-t moeten al je cijfers gemiddeld minimaal een 5.5 zijn. Je mag maximaal twee keer een 5 halen, maar dan moeten alle andere vakken minimaal een 6 zijn én je moet voor een ander vak een 7 halen. Je mag ook compenseren als je een 4 haalt; dan moet je ook voor een ander vak minimaal een 7 en voor de rest 6-en halen. De uitzondering hierop is het vak Nederlands. Daar mag je niet lager dan een 5 halen.

HAVO

Op de havo moeten al je cijfers gemiddeld minimaal een 5.5 zijn. Je mag maximaal twee keer een 5 halen, maar dan moeten alle andere vakken minimaal een 6 zijn én het gemiddelde van al jouw eindcijfers moet ook tenminste 6 zijn. In dat geval moet je dus compenseren. Hetzelfde geldt voor als je één 5 en één 4 haalt. Ook hier is weer een uitzondering: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (C&M) mag je maximaal één vijf halen. In geen geval mag je lager dan een 4 halen!

VWO

Ook voor het vwo-examen geldt dat alle cijfers gemiddeld minimaal een 5.5 moeten zijn. Je mag maximaal twee keer een 5 halen, maar dan moeten alle andere vakken minimaal een 6 zijn én het gemiddelde van al jouw eindcijfers moet ook tenminste 6 zijn. In dat geval moet je dus compenseren. Hetzelfde geldt voor als je één 5 en één 4 haalt. Er is een uitzondering: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (C&M) mag je maximaal één keer een vijf halen. In geen geval mag je lager dan een 4 halen!

Je kunt deze informatie ook nakijken op de website van Rijksoverheid.

Hoeveel examens mag je herkansen?

Je mag normaal gesproken één vak herkansen. In 2021 was dit vanwege de coronacrisis anders: toen mocht je twee vakken herkansen. Over het schooljaar 2021-2022 is onlangs besloten dat je ook dit keer recht hebt op twee herkansingen. Soms mag je zelf kiezen welk vak je gaat herkansen, bijvoorbeeld als je moet herkansen om je gemiddelde cijfer omhoog te halen. Als je voor een examenvak een 3 of lager haalt, heb je geen keuze en móét je dat vak herkansen.

Waar kan je de examens nakijken?

Je kunt de door jou gemaakte examens pas nakijken of inzien als de examenuitslag gepubliceerd is. Wel kun je al snel de correctievoorschriften van de examens inzien. Daaraan kun je zien welk voorschrift een examinator krijgt om de examens te beoordelen. Het zijn dus geen concrete, goede antwoorden, maar bijvoorbeeld een omschrijving van waar een goed antwoord aan moet voldoen.

Deze correctievoorschriften kun je vinden op de websites www.examenblad.nl en www.cito.nl. Ze worden op de dag waarop jij het betreffende examen hebt gemaakt al online gezet. Voor de examens die in de ochtend gemaakt worden geldt dat ze in principe om 14:00 online staan. Examens die in de middag worden afgenomen worden vanzelfsprekend later gepubliceerd. Voor het vmbo is het uitgangspunt 16:00 en voor havo & vwo 17:00.

Succes

Digistudies, hét videoplatform voor bovenbouwleerlingen


  • Goedkoper dan bijles
  • Scoor gemiddeld een punt hoger!
  • Gecontroleerd door docenten
  • Slechts €99,- voor alle vakken