Geschiedenis

2. Machtsverlies van de Oranjes

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video met uitleg voor geschiedenis! We bespreken hier hoe het huis van Oranje haar macht kwijtraakte. Veel succes met leren!

Alleenheerser

Een alleenheerser is iemand die met onbeperkte macht regeert. Hij neem alle besluiten zelf. Tegenwoordig wordt dit ook wel dictator genoemd

Constitutionele monarchie

De rol van het staatshoofd is vastgelegd in de grondwet

Grondwet

Een wet waarin beschreven staat hoe het land bestuurd wordt en welke rechten het volk heeft. Dit is de belangrijkste Nederlandse wet

Grondwet van Thorbecke

Thorbeckes grondwet legde de basis van onze tegenwoordige parlementaire democratie. De macht van de koning werd aanzienlijk ingeperkt en de bevolking kreeg meer rechten en vrijheden

Monarchie

Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de monarch

Parlementaire democratie

Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid

Revolutie

Een plotselinge omwenteling in politieke machtsverhoudingen die ingrijpende veranderingen in een samenleving veroorzaken

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging