Geschiedenis

7. Soorten verkiezingen

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo en welkom bij deze uitlegvideo voor geschiedenis! We bespreken dit keer verschillende soorten verkiezingen. Veel succes met leren!

Directe verkiezingen

Dit betekent dat de leden worden gekozen die de meeste stemmen hebben behaald

Provinciale Statenverkiezing

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen

Tweede Kamer

Vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden uiterlijk eens in de vier jaar gekozen door de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging