C1: Tabellen

Thumbnail
1. Tabellen & grafieken (opstellen en aflezen)
Thumbnail
2. Tabellen
C2: Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

Thumbnail
1. Grafieken (intro)
Thumbnail
2. Verschillende verbanden
Thumbnail
3. Grafische rekenmachine
Thumbnail
4. Ongelijkheden oplossen
Thumbnail
5. Evenredigheidsverbanden
C3: Formules met één of meer variabelen

Thumbnail
1. Formules met meerdere variabelen
C4: Lineaire verbanden

Thumbnail
1. Lineaire verbanden
C5: Exponentiële verbanden

Thumbnail
1. Grafiek, groeifactor, groeipercentage
Thumbnail
2. Andere tijdseenheden (verdubbeling, etc.)
Thumbnail
3. Logaritmische schaalverdeling


Ga met een goed gevoel het havo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor wiskunde A!