Engels

4. Spy chiefs recruit Jane Bonds

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen
In deze Engels video bekijkt Abel een examentekst die "Spy chiefs recruit Jane Bonds" heet. Het is een redelijk lange tekst waarbij er een aantal vragen worden gesteld over de losse alinea's. Abel zal dus samen met jullie stap voor stap door de tekst heen gaan om zo te bekijken wat er in de verschillende alinea's allemaal precies besproken wordt.
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
C1. Examenopgaven