Maatschappijkunde

13. Europese Unie

Gegeven door:
Jamie Hexspoor
Beschrijving Begrippen

Hallo! Welkom bij deze video met uitleg voor maatschappijkunde, waarin we de Europese Unie gaan bespreken. Veel succes met leren!

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Politiek en beleid

Samenvatting voor maatschappijkunde - De Europese Unie


Wanneer ontstond de Europese Unie?

Na de Tweede Wereldoorlog zijn Europese landen gaan samenwerken. Het idee hierachter was om vrede te bevorderen door economische ontwikkeling en samenwerking. Uiteindelijk heeft deze samenwerking geleid tot de oprichting van de Europese Unie.


Doelen van de EU

De EU heeft een aantal belangrijke doelen:

  • Vrede: De Europese Unie streeft naar vrede in Europa, wat inhoudt dat er geen oorlog moet zijn tussen Europese landen.
  • Welzijn: De EU zet zich in voor het welzijn, wat betekent dat mensen een goed leven moeten hebben met voldoende inkomen, werkgelegenheid en gezondheid.
  • Europese waarden: De EU streeft ernaar Europese waarden te beschermen, zoals vrijheid, gelijkheid en veiligheid. Dit houdt in dat mensen vrij moeten zijn, gelijke kansen moeten hebben en zich veilig moeten voelen.
  • Economische samenwerking: De EU streeft naar economische samenwerking. Dit houdt in dat mensen en goederen gemakkelijk tussen EU-landen kunnen bewegen. Er zijn geen douanekosten en mensen kunnen werken waar ze willen binnen de EU.


Lid worden van de EU

Als een land lid wil worden van de EU, moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Geografie: Het land moet in Europa liggen
  • Rechtsstaat: Het moet een goed functionerende rechtsstaat hebben, wat inhoudt dat wetten worden nageleefd en iedereen gelijke rechten heeft.
  • Democratie: Het land moet een democratische regeringsvorm hebben, wat betekent dat de mensen hun leiders kiezen.
  • Markteconomie: Ze moeten een goede markteconomie hebben, wat betekent dat bedrijven vrij kunnen handelen en dat er geen sprake is van extreme armoede.
  • Mensenrechten: Het land moet de mensenrechten respecteren, wat inhoudt dat ze de vrijheid en veiligheid van mensen waarborgen.


Waar neemt de EU beslissingen over?

De Europese Unie neemt beslissingen over veel verschillende onderwerpen, omdat sommige problemen te groot zijn voor één land om alleen op te lossen.

Bijvoorbeeld, de Europese Unie voert beleid voor buitenlandse zaken. Dit betekent dat de EU regels opstelt over hoe om te gaan met zaken zoals asiel (mensen die hun land ontvluchten) en integratie (hoe nieuwkomers zich aanpassen aan hun nieuwe land).


Milieuregels

De EU heeft ook milieuregels om het milieu te beschermen. Zo stelt ze regels op over de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de lucht mogen komen. Daarnaast houdt de EU zich bezig met justitie, wat betekent dat ze samenwerken om wetten te handhaven en misdaad en terrorisme te bestrijden.


Economisch beleid

Tot slot heeft de EU ook economisch beleid. Ze hebben de Euro als een gemeenschappelijke munt en stellen regels op om ervoor te zorgen dat de economie goed functioneert. Het begrijpen van dit beleid is belangrijk voor het examen, omdat het laat zien hoe de EU samenwerkt om grote problemen aan te pakken en het leven in Europa te verbeteren.


Europees parlement

Elke vijf jaar hebben mensen uit verschillende EU-landen het recht om hun stem uit te brengen voor het Europees Parlement. De voorstellen van de Europese Commissie worden besproken en goedgekeurd door zowel de Raad van de Europese Unie als het Europees Parlement. Dit zorgt ervoor dat de lidstaten van de EU samenwerken en beslissingen nemen die het welzijn van alle Europese burgers bevorderen.


Bescherming consumentenrechten

Op Europees niveau zorgt de EU voor de bescherming van consumentenrechten als ze iets kopen. Ze letten op garanties en rechten bij producten. Ook zorgen ze dat ons eten veilig is, bijvoorbeeld door het E-nummer op ingrediënten. De EU wil ook dat Europese burgers fijne dingen kunnen doen. Daarom hebben mensen uit de EU het recht om vrij te reizen, wonen, werken en studeren in andere EU-landen. Hierdoor wordt het leven van mensen in Europa beter.


Europese raad

De leiders van de EU-landen komen bijeen in de Europese Raad en beslissen welke kant de Europese Unie opgaat. De Europese Commissie speelt een cruciale rol omdat zij als enige EU-instelling nieuwe wetten kan voorstellen, de uitvoering ervan kan beheren en kan controleren of de lidstaten de EU-wetgeving correct toepassen.


Richtlijnen

Volgens de Europese wetgeving kunnen er besluiten en richtlijnen worden vastgesteld. Richtlijnen zijn bijzondere wetten waarbij een EU-lidstaat een specifiek doel moet behalen, maar de manier waarop ze dat doen, mogen ze zelf kiezen. Dit helpt de EU om eenheid te bereiken, terwijl landen ook flexibel kunnen zijn in hoe ze wetten invoeren.


Waarom hebben mensen kritiek op de EU?

Sommige mensen en groepen uiten kritiek op de Europese Unie (EU). Ze stellen dat de EU te veel invloed uitoefent en de onafhankelijkheid van individuele landen beperkt. Anderen klagen dat beslissingen op Europees niveau niet transparant genoeg zijn, waardoor ze niet helder genoeg worden uitgelegd aan de burgers.


EU meer macht dan kleine landen

Een ander punt van kritiek is dat grote EU-landen meer macht en invloed lijken te hebben dan kleinere landen. Hierdoor kan er ongelijke vertegenwoordiging ontstaan binnen de EU. Dus, hoewel de EU voordelen heeft, is er ook kritiek op de manier waarop beslissingen worden genomen.