NASK 1

3. Geluidssterkte

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen

In deze online kennisclip voor NaSk leggen we geluidssterkte uit, ook wel amplitude genoemd. We laten zien hoe je deze kunt aflezen aan een geluidsgolf en of het gaat om een hard of een zacht geluid. Ook laten we zien hoe een decibel-meter werkt, hoe je deze afleest en wat de gehoordrempel is. Als laatste volgen wat rekenvoorbeelden met betrekking tot geluidssterkte.

Geluidssterkte

Geluidssterkte geeft aan hoe hard een geluid is. Dit wordt aangegeven in decibel dB.

Amplitude

De maximale uitwijking van de middellijn. Bijvoorbeeld de hoogte van een golf op zee

Geluidsgolf

Geluid plant zich voort in de vorm van geluidsgolven. Dit zijn bewegingen van de lucht in de vorm van een golf. Deze beweging herhaalt zich heel vaak achter elkaar.

Hoog geluid

Een hoge toon heeft meer golven per seconde dan een lage toon.

Laag geluid

Een lage toon heeft minder golven per seconde en hierdoor ook een lagere frequentie.

Decibel meter

Een apparaat dat de geluidssterkte kan meten.

Decibel (dB)

De eenheid waarmee geluidssterkte gemeten wordt.

Gehoordrempel

De minimale geluidssterkte die nodig is om iets te kunnen waarnemen en dus horen.

Frequentie

De frequentie geeft aan hoe vaak een golf voorkomt binnen een bepaalde tijd. De tijd wordt vaak in seconden uitgedrukt.

Hertz

De eenheid van frequentie is hertz (Hz). Dit betekent eigenlijk trillingen per seconde (s^-1).

Geluidsbron

Een voorwerp dat trillingen veroorzaakt. Bijvoorbeeld een luidspreker

E.1 Geluidssnelheid, toonhoogte en frequentie, geluidssterkte

E.2 Samenvatting geluid