NASK 2

2. Voorwaarden voor brand

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hoi, leuk dat je weer kijkt. In deze video met uitleg voor NaSk 2 gaan we het hebben over de voorwaarden voor brand en het blussen ervan. Er is namelijk een aantal dingen die nodig zijn voor het ontstaan van brand, en dit noemen we de voorwaarden voor brand. Ook gaan we het dus hebben over een aantal blusmiddelen voor het blussen van de brand.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Verbranding

Samenvatting voor NaSk 2 - Voorwaarden voor brand


Wat zijn voorwaarden voor brand?

De twee belangrijkste dingen die nodig zijn om brand te laten ontstaan zijn brandstof en zuurstof. Brandstof is het materiaal dat brandt, zoals hout, papier, of benzine. Zuurstof ken je waarschijnlijk wel, dit is namelijk het gas dat we ook inademen om te leven. De scheikundige benaming van zuurstof is O2. Zuurstof is nodig om de brandstof te verbranden en om de verbranding aan te houden. Wanneer er voldoende hoeveelheid brandstof en zuurstof aanwezig is, kan er brand ontstaan.


Ontbrandingstemperatuur

Ook de ontbrandingstemperatuur is van belang voor een verbranding. De ontbrandingstemperatuur is de temperatuur waarbij een brandstof spontaan ontbrandt, oftewel in de fik vliegt. Elke brandstof heeft een andere ontbrandingstemperatuur. Zo heeft benzine bijvoorbeeld een lagere ontbrandingstemperatuur dan hout. Dit betekent dat benzine minder hitte nodig heeft om in de fik te vliegen dan hout. Wanneer een materiaal dus wordt blootgesteld aan een voldoende hoge temperatuur, kan het ontbranden.


Welke blusmiddelen zijn er?

Vaak willen we natuurlijk juist niet dat iets in de brand staat. We kunnen brand voorkomen of blussen door het gebruik van verschillende blusmiddelen. Blussen of het voorkomen van brand doen we door het beïnvloeden van de voorwaarden van brand, dus de temperatuur en de zuurstoftoevoer. Bekende blusmiddelen zijn water, zand, schuim, koolstofdioxide en het blusdeken. 


Water

Water is het meest gebruikte blusmiddel. Het werkt door de temperatuur van de brand te verlagen en door de brandstof af te koelen, waardoor het moeilijker wordt om te branden. Water werkt het best op brandbare vaste stoffen zoals hout en papier, maar kan gevaarlijk zijn als het wordt gebruikt op branden met elektrische apparaten of olie en vet: daarbij kan het de brand juist alleen maar erger maken. 


Zand

Zand kan ook worden gebruikt om brand te blussen. Het werkt door het afdekken van de brandstof, waardoor er geen zuurstof meer bij kan komen. Ook zand werkt het best op brandbare vaste stoffen en is minder effectief bij vloeibare brandstoffen of branden met elektrische apparaten.


Schuim

Schuim is een blusmiddel dat wordt gebruikt voor branden met vloeibare brandstoffen, zoals benzine of olie. Het werkt door het afdekken van de brandstof, waardoor er geen zuurstof meer bij kan komen en door de temperatuur van de brand te verlagen. Schuim kan ook worden gebruikt op brandbare vaste stoffen.


Koolstofdioxide

Koolstofdioxide ken je misschien wel als de stof die we uitademen en voor klimaatopwarming zorgt. Het is ook een blusmiddel dat wordt gebruikt op elektrische branden en branden met vloeibare brandstoffen, zoals olie. Het werkt door het verdrijven van zuurstof uit de brand, waardoor het vuur dooft. Koolstofdioxide is een gas en kan schadelijk zijn voor mensen als er heel veel van aanwezig is. Daarom moet het blussen van brand met koolstofdioxide altijd worden uitgevoerd door getrainde professionals.


Blusdeken

Een blusdeken kan worden gebruikt om kleine branden te blussen. Het werkt door de brand af te dekken, waardoor er geen zuurstof meer bij kan komen. Het is niet bruikbaar voor vloeibare brandstoffen.